nedjelja, 23. listopada 2011.

Dodatna zapažanja (O orgonitima-6 dio)

U zadnje vrijeme primio sam neke upite vezane za izradu orgonita i njihovo postavljanje. Na neke od tih upita već sam dao odgovor u ranijim tekstovima, no, ponovit ću ih kako pojedinci ne bi trebali nepotrebno tražiti po ranijim tekstovima. 

- Koja smola je najpogodnija za izradu orgonita?
U vezi ovog upita dobio sam dva-tri upita kojis u vezani za pčelin vosak i izradu orgonita od njega (neke od njih dobio sam i na fotografiji da ih izmjerim). Po svemu što sam do sada očitao najbolja smola za izradu orgonita je prirodna a zatim poliesterska. Pčelin voska je također pogodan za izradu orgonita ali po kvaliteti orgonita koje sma vidio bili su daleko iza prirodne i poliesterske smole.

- Gdje treba postaviti orgonit kada su u pitanju štetna zračenja, pogotovo ako se radi o zračenjima iz svemira?
Kod postavljanja nije nužno da orgonit postavite na izvor štetnog zračenje. Naime, svaki orgonit ima svoj opseg djelovanja i on je najbitniji kod postavljnja (dakako, uz njegovu snagu). Orgoniti se mogu postaviti bilo gdje uz opasku da štetno zračenje bude unutar opsega djelovanja orgonita berem 2 trećine (otprilike, ako je opseg djelovanja orgonita 3m, štetno zračenje mora biti unutar 2 metra od mjesta gdje je postavljen orgonit).

- Da li se krstali u orgonitima trebaju 'puniti' i 'prazniti'?
Poznato je da se određeni kristali - ako su samostalni - moraju puniti i praznti prirodnim putem (voda, sunce...). Po mom radiestezijskom očitovanju kristali u orgonitima se ne morau puniti i prazniti poput samostalnih. Orgonska energija koju emitiraju nekako se 'pobrinula' i za taj segment. Potvrda za to je i efikasnost i opseg djelovanja orgonita koje sam predstavio jer im se njihova efikasnot i opseg nije izgubila (nije se umanjila) ni najmanje do današnjeg dana (otprilike oko 2.g.). 

- Kolika je trajnost orgonita?
Ovo je iznimno zanimljivo pitanje na koje još ne ogu dati precizan odgovor. Naime, za većinu orgonita koje sam predstavio radiestezijski sam očitao da im je trajnost oko 80 (i više) godina. Da bi se to potvrdilo doista treba proći taj iz godina i dobiti se potvrda.

- Da li su orgoniti štetni za ljudski organizam?
Do sada nisam utvrdio nikakvu štetnost orgonita po ljudski organizam te da djeluju isključivo u pozitivnom smjeru, uravnotežujući mnoge segmente u našem funkconiranju našeg organizma.