nedjelja, 27. ožujka 2011.

Jakost orgonita (O orgonitima - 3 dio)

Što se tiče radiestezijskog utvrđivanja jakosti orgonita kao mjernu jedinicu zeo sam ono što je i uobičajeno za radiestzeiju - okretaji viska. To utvrđivanje jakosti radio sam dva puta i to na slijedeći način:

1) izmjeriti snagu orgonita u neutralnom okruženju, odnosno, na mjestu gdje nema štetnih zračenja

2) koliko orgonit smanjuje štetna zračenja kada se postavi u okruženje na kojem postoje iste

Ono što je u svemu iznimno bitno je utvrđivanje skale jakosti koja je morala biti rezultat gore opisanog pod 1) i 2). Prilikom utvrđivanja djelaovnja orgonita na štetno zračenje podzemnih voda koristio sam već utvrđenu skalu koja kaže da je 20-24 okretaja zračenja podzemne vode iznimno pogubno za ljudski organizama (maksimalno duže boravljenje na tom mjestu bez posljedica je maskimalno 7 godina).U početku sam svaki okretaj viska brojao a kasnije sam to utvrđivao putem dijagrama.

Stupnjevi jakosti orgonita podijelio sam na slijedeći način:

1. NIKAKAV = 0-30 okretaja viska
2. VRLO SLAB = 30-60 okretaja viskom
3. SLAB = 60-90 okretaja viskom
4. PROSJEČAN = 90-120 okretaja viskom
5. IZNADPROSJEČAN = 120-150
6. JAK = 150-200 okretaja viskom
7. VRLO JAK = 200-500 okretaja viskom
8. SAVRŠEN = više od 500 okretaja viskom

Krajnji rezultat da li je mjesto na kojem ima štetnog zračenja nakon što se u njegovu blizinu postavi orgonit i dlaje opasno za ljudsko zdravlje utvrđivao sam dijagramom slijedećih vrijednosti:

1. NEMA ZRAČENJA
2. SLABO ZRAČENJE BEZ OPASNOSTI
3. ZRAČENJE A MINIMALNOM OPASNOŠĆU ZA LJUDSKI ORGANIZAM
4. OPASNO ZRAČENJE KOJE TREBA IZBJEGAVATI

Također, posebnu pažnju posvetio sam i opsegu djelovanja orgonita u nekom prostoru. To mjerenje obavljao sam kretanjem s viskom u prostoru u kojem se nalazi orgonit a kasnije sam i za to izradio dijagram koji je sadržavao mjernu jedinicu (npr. centimetar, metar i sl.) i skalu (npr. 1 mwtar, 2 metra itd.)

to bi na primjeru izgledalo ovako: predstalvjeni STOŽAC 2 postavio u prostor koji je izložen tehničkom zračenju repetitora čije se štetno zračenje kreće od 220 (ponekad i 360 okretaja) i izaziva nervozu, depresiju, loše spavanje (dakle, primarno djeluje na psihu čovjeka). Takvo zračenje STOŽAC 2 je nakon desetak minuta smanjio na 16 okretaja a nakon 24 sata na 12 okretaja. Tih 12 okretaja u dijagramu opasnosti zračenja po ljudski život odgovara točki 2 iz gore opisanog, odnosno, SLABO ZRAČENJE BEZ OPASNOSTI. Njegov opseg djelovanja je oko 3,5 metra.

Što se tiče neutraliziranja štetnog zračenja kao najefikasnijim su se pokazali orgoniti snage:

- SAVRŠEN = više od 500 okretaja viskom (kao samostalan u prostoru)
- VRLO JAK = 200-500 okretaja viskom (kao samostalan u prostoru)
- JAK = 150-200 okretaja viskom (dva do četiri komada u prostoru, ovisno o jakosti štetnog zračenja)

Posebno valja istaći da sam za pozitivnu efikasnost smanjivanju djelovanja štetnog zračenja orgonita na tehničko zračenje u nekom prostoru u nekoliko navrata dobio i potvrdu osoba koje borave u tom prostoru (osobe više nisu imale gore spomenute probleme). Tako nešto bila je dobro došla potvrda mjerenja koja su vršena putem viska.

U početku sam mjerenja obavljao s jednim orgonitom - dakle, jedan orgonit na jedno mjesto izvora štetnog zračenja - a kasnije sam počeo kombinirati više orgonita različitog oblika i jakosti (zbog toga i opaska 'samostalan'/2-4 komada' u dijelu teksta koji govori o najefikasnijim orgonitima). No, o tome će biti riječi u nekom od idućih tekstova.

Također, gore opisane dijagrame ću u narednom periodu i priložiti uz ovaj tekst. Također, svi orgoniti koji su predstavljeni (i koji će biti predstavljeni) na ovom blogu dobit će i oznaku 'snage' u jednom od narednih postova.