utorak, 8. rujna 2020.

ORGONIT ZA PRAŽNJENJE I PUNJENJE KRISTALA

 

Tematika punjenja i pražnjenja kristala putem orogonita jedna je od tema za koju sam u proteklih deset godina dobivao mnoštvo upita.                                                                   

Upiti koje sam dobivao svodili su se na slijedeće:

1) da li se kristali mogu prazniti i puniti pomoću orgonita?; 

2) koliko dugo traje proces?;

3) da li se kod programiranih kristala briše upisani program?

                                                       

Više o tome na: http://radiestezija-th.blogspot.com/p/kristali-i-orgoniti.html